Maa-ainesluvat

Maa-ainesten ottoon ja käsittelyyn liittyvät luvat, suunnitelmat ja selvitykset. Tarjontamme kattaa koko aihepiirin, mukaan lukien lupaprosessin eteenpäin viennin ja neuvottelut viranomaisten kanssa.

  • Ennakkotutkimukset (kallioalueen laatututkimus, koelouhinnat tai -poraukset)
  • Maastokartoitukset, massalaskennat
  • Ottosuunnittelu, kaavatarkastelut
  • Pohjavesiputkien asennukset ja seuranta, näytteenotto, analysointi, raportointi
  • Meluselvitykset, mallinnukset ja mittaukset
  • Pölymittaukset
  • Louhinnan riskianalyysit, tärinämittaukset, vaimennukset
  • Luontoselvitykset
  • Vastineet, neuvonta
  • Maa-ainesten ottolupahakemukset ja ympäristölupahakemukset

Kysy lisää

Olli Aalto

Myyntipäällikkö

040 152 4470

tarjouspyynnöt

Olli Aalto