Rakennuspiirustukset laserkeilausaineistoista

  • Laserkeilaukset Leica C10 -laserkeilaimella
  • Mittapiirustukset suunnittelun pohjaksi
    (pohjapiirrokset, julkisivut, leikkaukset, vesikatot, piha-alueet jne.)
  • Raakadata koordinaatistossa halutussa tiedostomuodossa
  • Leica Trueview-aineistojen tuotto suunnittelun tueksi

Kysy lisää

Vesa-Petri Helenius

Suunnittelupäällikkö

044 418 2277

geosuunnittelu

Vesa-Petri Helenius