Referenssit

Geotekninen suunnittelu

Alma media, Aikakone / Alma Manu Tampere

Lielahtikeskus, Tampere

TAMK laajennus Tampere

Maaperätutkimukset

Pisararadan tutkimuskairaukset, Liikennevirasto

VT9 alitusporauksiin liittyvät tutkimuskairaukset, KVL-Tekniikka/PIRELY

Blominmäen jäteveden puhdistamon maaperätutkimukset, HSY

Kalliotutkimukset

E18 Hamina –Vaalimaa kallionäytekairaukset

Länsimetron jatke, kallionäytekairaukset ja kalliopohjavesiputket

Pisararata, kalliotutkimukset

Mittaus ja kartoitus

Tampereen pääkirjasto Metson rakennusmittaus, Tampereen kaupunki

Cargotec konttilukkinostureiden automaatiokentän mittaukset, Cargotec, Tampere

Linnakallio maastomallimittaus, Pirkkala

Katu- ja aluesuunnittelu

Lempäälän Realkadun ja Areenakadun suunnittelu, UM-yhtiöt

Lamminsivun logistiikkapihan pinnantasaus ja aluesuunnittelu, Lamminsivu

Pirkkalan Also Finlandin logistiikkapihan pinnantasaus ja aluesuunnittelu, Rakennusliike Lehto

Valvonta ja asiantuntijapalvelut

Pirkkalan vesiosuuskunnan jätevesijärjestelmän rakentamisen valvonta, Pirkkalan vesiosuuskunta

Valkeakosken asuntomessujen kunnallistekniikan valvontatyöt, Valkeakosken kaupunki

Real Parkin pohjarakennustöiden valvonta, UM-Yhtiöt

Erikoisprojektit

Nokianvirran vesistökartoitus, Eltel Networks Oy

Haukkavuoren UAV-mittaus, Hämeen kuljetus Oy

Pyynikin Trikoo, Pohjavesiputkien asennus pysäköintihalliin, Optiplan Oy

Maa-ainesluvat

Niinivuori – Seppälä, Lempäälä

Marjamäki – Karinmaa, Lempäälä

Kollolan maa-ainesalueet, Pälkäne

Pilaantunut maaperä

Lielahtikeskus, Tampere

Putajan SEO

Sallila sähkönsiirto, Alastaro

Tärinä

TAYS sairaala-alueen louhintatyöt

Turvesolmu Espoo

VT19, Seinäjoen itäinen ohikulkutie.

Melu

Vt8 Raisio-Masku melumallinnus, työmaan louhinta ja murskaus

Narvan metsästysseura mittaus ja mallinnus, ampumarata

Vantaan Korona ja Sonata, ääneneristyssuunnitelma

Pöly ja ilmanlaatu

Forssa HK ruokatalot, työmaan louhinta ja murskaus ympäristöpölymittaus

Konalan siirtokuormausasema, työpisteen pölymittaus

Marjamäen kiviainesalue, ympäristöpölymittaus

Vesi

Hulevesien viivästysallas, Linnakallio, Pirkkala

Länsimetron jatkeen, Espoo kalliopohjavesiputkien asennus

Hulavesien viivästysallas, Tesoman koulu, Tampere

Rakennuspiirustukset laserkeilausaineistosta

Tamperetalo

Metso pääkirjasto tampere

Tampereen ortodoksinen kirkko