Melu

Meluselvitykset, melumittaukset, sekä kaikki muu meluun ja ääneneristävyyteen liittyvä konsultointi. Toteutamme kaikki melun seurantaan tai sen alentamiseen tähtäävät selvitykset ja mittaukset.

Teemme laadukkaat meluselvitykset erikokoisiin kohteisiin ja selvityksiin, niin kaavoituksen, teollisuuden kuin yksityisten rakentajienkin tarpeisiin. Käytössämme oleva monipuolinen melumallinnusohjelmisto tuottaa tarkat laskentatulokset ja mahdollistaa tulosten esittämisen vaikkapa havainnollistavasti 3D-ympäristössä. Mallintamalla pystytään suunnitteluvaiheessa tarkasti määrittämään meluntorjunnan tarve ja mitoittamaan meluesteiden korkeus.

Ympäristömelumittaukset ulkona tai sisällä, melua aiheuttavan toiminnan seurantaan tai muuhun melutasojen seurantaan.

  • Ympäristömeluselvitykset
  • Melumallinnukset
  • Meluntorjuntasuunnitelmat
  • Melumittaukset
  • Ääneneristävyysselvitykset ja –suunnitelmat
  • Rakenteiden ääneneristävyyden mitoitus

Kysy lisää

Olli Aalto

Myyntijohtaja

040 152 4470

Olli Aalto