Rakennuspiirustukset laserkeilausaineistoista

  • Laserkeilaukset Leica C10 -laserkeilaimella
  • Mittapiirustukset suunnittelun pohjaksi
    (pohjapiirrokset, julkisivut, leikkaukset, vesikatot, piha-alueet jne.)
  • Raakadata koordinaatistossa halutussa tiedostomuodossa
  • Leica Trueview-aineistojen tuotto suunnittelun tueksi

Kysy lisää

Tuomas Räsänen

Osastopäällikkö

040 152 4499

geosuunnittelu, ympäristösuunnittelu

Tuomas Räsänen