Maa- ja kiviaineslaboratorio

Luotettavaa maa- ja kiviainestestausta EN-standardien mukaan, PANK-hyväksyntä.

  • Geometriset ominaisuudet (rakeisuus, litteys jne.)
  • Fysikaaliset ominaisuudet (kiintotiheys, kapillaarinen nousukorkeus, humuspitoisuus jne.)
  • Lujuusominaisuudet (iskunkestävyys jne.)
  • Näytteenotto

Konsultoimme CE-merkintöjen laadinnassa.

  • Tuotantokäsikirjat
  • Ulkoisen sertifioinnin organisoiminen 2+ menettelyissä