Pöly ja ilmanlaatu

Pöly- ja ilmanlaatumittaukset mm. pölyä aiheuttavien toimintojen lupamääräysten seurantaan ulkoilmassa tai vaikka työpisteessäsi työolosuhteiden parantamiseksi. Jatkuvatoimisilla hiukkasanalysaattoreilla voidaan seurata hetkellisiä hiukkapitoisuuksia reaaliajassa etäyhteyden avulla ja tarvittaessa asettaa mittarit ilmoittamaan välittömästi määriteltyjen raja-arvojen ylityksistä.

  • Ulkoilman pölypitoisuusmittaukset TSP, PM10, PM2,5 ja PM1,0
  • Työntekijän pölyaltistuminen hengittyvä jae ja alveolijae

KYSY LISÄÄ

Olli Aalto
p. 040-152 4470

REFERENSSEJÄ

Forssa HK ruokatalot, työmaan louhinta ja murskaus ympäristöpölymittaus

Konalan siirtokuormausasema, työpisteen pölymittaus

Marjamäen kiviainesalue, ympäristöpölymittaus