Maa-ainesluvat

Maa-ainesten ottoon ja käsittelyyn liittyvät luvat, suunnitelmat ja selvitykset. Tarjontamme kattaa koko aihepiirin, mukaan lukien lupaprosessin eteenpäin viennin ja neuvottelut viranomaisten kanssa.

  • ennakkotutkimukset (kallioalueen laatututkimus, koelouhinnat tai -poraukset)
  • maastokartoitukset, massalaskennat
  • ottosuunnittelu, kaavatarkastelut
  • pohjavesiputkien asennukset ja seuranta, näytteenotto, analysointi, raportointi
  • meluselvitykset, mallinnukset ja mittaukset
  • pölymittaukset
  • louhinnan riskianalyysit, tärinämittaukset, vaimennukset
  • luontoselvitykset
  • vastineet, neuvonta
  • maa-ainesten ottolupahakemukset ja ympäristölupahakemukset

KYSY LISÄÄ

Vesa-Petri Helenius
p. 044-418 2277

Olli Aalto
p. 040-152 4470

REFERENSSEJÄ

Niinivuori – Seppälä, Lempäälä

Marjamäki - Karinmaa, Lempäälä

Kollolan maa-ainesalueet, Pälkäne